Platon Szkolenia i Konferencje sp. z o.o.

Wieloletni lider na rynku usług organizacji szkoleń w sektorze jednostek publicznych, w tym Skarbu Państwa zaprasza na szkolenia w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do uczestnictwa zapraszamy wszystkie osoby, instytucje zainteresowane tematyką poruszaną na szkoleniu, która obejmować będzie:

– Planowanie zamówień, szacowanie wartości zamówienia
– Analiza potrzeb i wymagań oraz wstępne konsultacje rynkowe
– Opis przedmiotu zamówienia
– Przedmiotowe środki dowodowe
– Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe
– Projektowe postanowienia umowy i zmiany umowy
– Kryteria oceny ofert
– Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych

Pierwszy dzień szkoleniowy

10:30 – 12:00   I Blok szkoleniowy
12:00 – 12:15    Przerwa kawowa
12:15  – 13:45   II Blok szkoleniowy
13:45 – 14:30   Obiad
14:30 – 16:00   III Blok szkoleniowy
czas wolny/ konsultacje indywidualne
20:00              Kolacja oraz konsultacje i rozmowy kuluarowe

Drugi dzień szkoleniowy

7:00  – 8:30 Śniadanie
8:30  – 10:00   IV Blok szkoleniowy
10:00 – 10:15    Przerwa kawowa
10:15  – 11:45    V blok szkoleniowy
11:45  – 12:00   Podsumowanie – zakończenie szkolenia

 

Łukasz Dmowski  

– naczelnik wydziału zamówień publicznych w urzędzie administracji centralnej

– wieloletni ekspert ds. zamówień publicznych w urzędach administracji państwowej, terenowej, funduszach celowych, autor wielu cenionych publikacji i opracowań naukowych

– trener i wykładowca kilkudziesięciu warsztatów dla pracowników administracji publicznej, z zakresu stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

– pełnomocnik zamawiających i wykonawców w licznych postępowaniach przed KIO oraz Sądem Okręgowym w Warszawie – XXIII Wydziałem Gospodarczym Odwoławczym i Zamówień Publicznych

W cenie gwarantujemy m.in: 

 

– zakwaterowanie w pokoju do pojedynczego wykorzystania, 

 

– pełne wyżywienie,

 

– materiały szkoleniowe, 

 

– certyfikat ukończenia szkolenia,

 

– konsultacje indywidualne,

 

– korzystanie ze strefy SPA & Wellness w przypadku dostępności w hotelu

  Ceny

1 099 zł netto

  Lokalizacje

Wrocław, Karpacz

  Terminy

15-16.05; 22-23.05

Kontakt

Dagmara Dziwak

Koordynator kursu

szkolenia@platon.org.pl

tel. 665 615 080

Wrocław, Hotel Ibis Centrum ***, ul. Powstańców Śląskich 7
Karpacz, Hotel Mercure Skalny ***, ul. Obrońców Pokoju 5
logo-rastrowe-bez-tła-300x236-1
Platon, Szkolenia i Konferencje sp. z o.o.
ul. Chabrowa 39/7 Wysoka 52-200 Wrocław www.platon.org.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
KRS 0000736416 NIP: 894-312-99-70
Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN